Çevre ve Tasarruf

Firmamız vizyonumuz gereği çevresel hassasiyetleri ön planda tutmaktadır. Bu amaçla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca lisanslı danışmanlık firmasıyla 2011 yılından beri çalışmaktayız. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve altında, 29115 Sayılı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği, 29314 Sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği, 27277 Sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Yönetmeliği, 29378 Sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, 25687 Sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 30283 Sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 27601 Sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmelikleri temelinde çalışmalar koordineli bir şekilde yürütülmektedir.

Oluşan bitkisel atık yağlarımız, bitkisel atık yağ bidonlarında toplandıktan sonra akredite firma tarafından toplanmakta ve bertaraf edilmektedir.

Her yıl tehlikeli atık ve ambalaj bildirimleri Çevre Bakanlığınca istenen süreler içinde beyan edilmekte ve devamında bertaraf edilmektedir.

Firmamız, Çevre Bakanlığı’nın istemiş olduğu 5 yılda bir yenileme zorunluluğundan dolayı 2012 yılında almış olduğu Atıksu Deşarjı konulu Çevre İzin Belgesi’ni, 11/12/2017 tarihinde tekrardan alarak 5(Beş) yıl süre ile yenilemiştir.                                

Çevre Sertifikalarımız